Inteligencja seksualna

Inteligencja, to pojęcie, które kojarzy nam się przede wszystkim z umysłem. Rozszerzając je nieco można odnieść je do innych sfer funkcjonowania człowieka. I tak, mamy inteligencję emocjonalną i seksualną. Ta ostatnia, to nic innego jak umiejętność planowania życia seksualnego tak, by dawało radość i satysfakcję. Inteligencji seksualnej nie mierzy się ilością partnerów czy partnerek. Nie chodzi też o stopień wtajemniczenia w poszczególne techniki. Inteligencja seksualna, to znajomość własnych potrzeb w tym zakresie i umiejętność zaspokojenia ich. Zanim się je zaspokoi, trzeba umieć je nazwać i przekazać partnerowi lub partnerce. Udane życie seksualne nie istnieje bez otwartej i szczerej komunikacji między partnerami. Inteligencja seksualna, to brak wstydu i obaw związanych z tym, że coś robimy nie tak, że nie jesteśmy idealni i doskonali. Niski poziom inteligencji seksualnej może brać się z zahamowań, stereotypów i fałszywych przekonań związanych z tą sferą, jakie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Wzorce seksualne zaszczepione przez rodziców i zaczerpnięte z pop kultury nie zawsze działają korzystnie na nasze funkcjonowanie w tej sferze. Z inteligencją seksualną się nie rodzimy. Uczymy się jej przez całe życie, a braki możemy nadrobić w każdym czasie.