Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cialis?

 

Przed zaleceniem przyjmowania preparatu Cialis lekarz powinien ocenić, czy dany pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, przede wszystkim w czasie aktywności seksualnej. Przeważnie zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne przejawiają osoby, które mają utrudniony odpływ krwi z lewej komory serca.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatu Cialis;

Szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatu Cialis powinny zachować osoby:

– z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

– z anatomicznymi deformacjami prącia, a także chorobami predysponującymi do wystąpienia priapizmu

– równolegle przyjmujące silne inhibitory izoenzymy CYP3A4 cytochromu P-450, możliwe jest wtedy wzmocnienie siły działania preparatu Cialis

– równolegle przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, gdyż może dojść do ortostatycznych spadków ciśnienia podczas stosowania tadalafilu. W przypadku takich osób lekarz powinien zalecić dawkę początkową  50 mg

Dodatkowe składniki preparatu Cialis

Produktu nie powinny również stosować osoby  z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, a także pierwotnym niedoborem laktazy czy zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, ponieważ Cialis zawiera laktozę. Nie zostały również przeprowadzone badania nad oddziaływaniem na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. W trakcie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia, dlatego trzeba koniecznie zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie preparatu przez osoby po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy

Nie wiadomo, czy preparat będzie skuteczny w przypadku osób, które przebyły zabiegi chirurgiczne w obrębie miednicy czy po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów. Nie rekomenduje się również przyjmowania preparatu w przypadku stosowania innych metod leczenia zaburzeń erekcji. W trakcie leczenia nie poleca się także spożywać alkoholu, gdyż może on zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego, a także zawrotów głowy lub omdlenia.